Wetgeving

Privaat onderzoek bestrijkt vele gebieden, waaronder het zoeken naar vermiste personen of gestolen goederen. Het bestaat voornamelijk uit het verzamelen van informatie over natuurlijke en/of rechtspersonen, met betrekking tot reputatie, solvabiliteit (of insolventie en/of organisatie) moraliteit of burgerlijke staat en/of commerciële voorschriften, evenals uit het verzamelen van materieel bewijsmateriaal. Deze lijst is niet limitatief.

Elke natuurlijke persoon die deze activiteiten uitvoert, wordt juridisch beschouwd als een privédetective, op voorwaarde dat hij of zij over een vergunning beschikt om de uitoefening van dit beroep mogelijk te maken, met toestemming van FOD Binnenland Zaken. Bepaalde beroepscategorieën zoals: deskundigen, “fraude-inspecteurs” van verzekeringsmaatschappijen, onderzoekers die voor rekening van bedrijven werken … zijn verplicht om deze machtiging te dragen.