Lidmaatschap

ARTIKEL 6: Kandidatuur

Elke natuurlijke persoon die over een vergunning beschikt van FOD Binnenlandse Zaken om het beroep van privédetective uit te oefenen, kan een effectief lid worden van de Nationale Beroepsvereniging van privédetectives van België.

Hij/zij dient zijn/haar kandidatuur te stellen aan de Raad van Bestuur. Deze laatste aanvaard of weigert de aanvraag.

Tevens verbindt het lid zich ertoe de statuten, de deontologische code en het huishoudelijk reglement van de Nationale Beroepsvereniging van Privédetectives van België te respecteren.

De jaarlijkse bijdrage is momenteel vastgesteld op € 100.

[wp-members status=”in”]

Wanneer u reeds lid bent kan u uw gegevens wijzigen.

[/wp-members]