Edito

Wij informeren u dat de beroepsvereniging van privédetectives van België zich momenteel bezighoudt om de vereniging in overeenstemming te brengen met de wet, namelijk de wijziging in ASBL. Een oproeping zal alle detectives van het Koninkrijk bereiken voor de algemene vergadering van maart 2024.

De Nationale Beroepsvereniging van Privédetectives van België verenigt, sinds het begin en grotendeels, privédetectives die “generalisten” worden genoemd. De meesten onder hen werken als zelfstandige of als bedrijfsleiders van KMO’s. Momenteel telt de beroepsvereniging 38 leden. Wij benadrukken dat de statuten van onze vereniging door de Raad van State zijn goedgekeurd en dusdanig zijn we gebonden aan een reeks juridische verplichtingen in verband met deze erkenning.

De Unie is onlangs uitgebreid met de komst van nieuwe leden waarvan het merendeel afkomstig is uit het Vlaamse Gewest. We uiten dan ook onze oprechte dank voor de belangstelling die zij tonen in onze beroepsvereniging. Deze toename van meer dan 50% op korte tijd zal een verandering teweegbrengen in de interne organisatie van de Unie. De Raad van Bestuur, zijn Ondervoorzitter en zijn Voorzitter zullen ervoor zorgen dat deze ontwikkeling plaatsvindt in overeenstemming met de statuten.

We zijn er tevens van bewust dat de recente ontwikkelingen in de EU-wetgeving een aanzienlijke invloed hebben op onze manier van werken en dat, hoewel een nieuw wetgevingskader nog niet is verduidelijkt, alle officiële informatie die we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen zal worden doorgegeven aan onze leden.

Tenslotte zijn de elementen op onze website bedoeld voor het publiek, en is het de intentie om onze leden voor te stellen via hun professionele contactgegevens. Op deze manier kunnen wij aan hen, die niet met ons beroep vertrouwd zijn, een transparante uitleg verschaffen.

Didier François, Voorzitter