Opleidingscentrum

Detectives zijn verplicht om te voldoen aan de opgestelde voorwaarden voor professionele training en ervaring. De privédetective krijgt zijn vergunning om het beroep uit te oefenen wanneer hij de opleiding met succes heeft doorlopen en een diploma kreeg uitgereikt door een erkende opleidingsorganisatie, zoals voorzien in de wet.

Om een privédetective te zijn in België, moet u voldoen aan de vereisten van de wet van 19 juli 1991 (B.S. 02.10.1991), Hoofdstuk 1, Artikel 1, §1 va, 1° tot 5° en §2, gewijzigd door de wetten van 30 December 1966 (B.S. 14.02.1997, 7 mei 2004 (B.S. 03.06.2004) en 28 april 2012 (B.S. 10.05.2010).

Bij Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 betreffende de voorwaarden voor de opleiding, beroepservaring en de erkenning van de beroepskwalificaties (Europese Gemeenschap + Zwitserse Bondstaat) voor de uitoefening van het beroep van privédetective, gewijzigd bij de decreten Koninklijk Besluit van 2 juni 1997 en 26 mei 1998 (B.S. 02.10.1992, 02.06.1997 en 19.06.1998), evenals de goedkeuring van opleidingscursussen (B.S. 02.10.1992, 02.06.1997 en 19.06.1998).

Tenslotte bij Koninklijk Besluit van 29 april 1992 tot machtiging om het beroep van privédetective uit te oefenen.

Deze machtiging wordt verleend door FOD Binnenlandse Zaken na een advies van het Openbaar Ministerie en Staatsveiligheid.

Deze machtiging wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website “Vigilis” van FOD Binnenlandse Zaken (www.vigilis.be).

De verlenging van de vergunning is om de vijf jaar en onderworpen aan een verplichte bijscholing.

Iedereen kan zich inschrijven voor deze opleiding mits hij/zij houder is van een diploma secundair onderwijs, een recent uittreksel van het strafregister kan voorleggen en voldoet aan de voorwaarden van Artikel 3, §1 van de wet van 19 juli 1991.

Deze opleiding duurt twee jaar, in avondonderwijs en op zaterdag. Het laatste jaar bestaat uit praktische oefeningen op niveau van het opleidingsinstituut.

Er zijn drie soorten opleidingen: de basistraining, sectoropleiding en training in het kader van de verplichte bijscholing.

Om het beroep uit te oefenen, is de vereiste minimum leeftijd 21 jaar.

De opleidingsorganisaties die zijn goedgekeurd om (in het Nederlands) privédetectiveopleiding te geven zijn:

 • Syntra West Groep (www.syntrawest.be)
  Doorniksesteenweg 220
  8500 Kortrijk
  Tel: 078/353 653
  Fax: 051/26.87.59
 • SYNTRA Midden-Vlaanderen – Hoofdzetel (www.syntra-mvl.be)
  Nachtegaalstraat 8/W1
  9240 Zele
  Tel: 052/25.08.30
  Fax: 052/25.09.71